opc_loader

10 / 10 van 151 reviews

Werking zonnepanelen


 

Wat en hoe over de werking zonnepanelen? In een zonnepaneel wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd, dit komt vanuit het Engelse “Photo Voltaic”.  De foto-voltaïsche cellen in het paneel zorgen voor de opvang van de zonne-energie. 

Zonnecellen

Zonnecellen bestaan uit twee lagen waartussen, onder invloed van het zonlicht,  elektrische stroom ontstaat. Zonnecellen werden aanvankelijk gemaakt van silicium, maar de ontwikkeling heeft niet stil gestaan. Na de eerste panelen met silicium zonnecellen kwamen er de zogenaamde dunne-film zonnecellen. Inmiddels is er sprake van een derde generatie zonnepanelen. Deze kunnen onder meer polymeren, quantum-dots en nano antennes bevatten, in alle gevallen nóg lichter materiaal. Daardoor zijn ze ook wel bekend als plastic zonnecellen.

De zonne-energie die op deze manier wordt opgevangen is een vorm van duurzame of “groene” energie. De toepassing van zonnepanelen is echter niet (nog) niet uitgebreid. Zonnepanelen zijn in vergelijking met andere energiebronnen behoorlijk kostbaar. Dit gegeven in combinatie met een langere termijn kostenbesparing zorgt ervoor dat de zonnepanelen in opkomst zijn. Toch ziet met dat investeren in zonnepanelen zinvol is. Buiten dat het beter is voor het milieu, stijgt de prijs van elektriciteit ieder jaar weer rond de 6%.
 

Werking
 

Een complete zonnepanelen of PV-installatie bestaat behalve uit de panelen uit omvormers en bedrading. De opgewekte stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd, wordt opgeslagen of direct gebruikt. Dit al naar gelang de specifieke omstandigheden zoals stroomgebruik en locatie van de woning. Zo zullen zonnepanelen op een dak van een rijtjeshuis in de stad meestal aan het elektriciteitsnet worden gekoppeld, maar kan het in dunbevolkte gebieden handiger zijn om een teveel op te slaan in accu’s.


Vermogen

Het vermogen van zonnecellen wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp). Dit is de opbrengst van een zonnepaneel onder optimale omstandigheden. In Nederland wordt dit ideale resultaat echter bijna nooit gehaald. Ook wordt er bij het omvormen van de stroom energie in warmte omgezet, die dus verloren gaat. In de praktijk moet het vermogen in Watt-piek dan ook met 0.85 vermenigvuldigden om tot de jaaropbrengst in kWh te komen. Een systeem met een vermogen van 600Wp levert ongeveer 480 kWh stroom per jaar. 

 

Oriëntatie
 

De meest optimale oriëntatie, en daarmee het grootste rendement, wordt behaald als je de zonnepanelen naar het zuiden kunt richten. Als je dak daarnaast ook nog geschikt is voor een hellingshoek van 36 graden, zal het rendement van je zonnepanelen optimaal zijn. Toch zal je dak in de praktijk beperkingen hebben en zul je met minder optimale voorwaarden genoegen moeten nemen. Een normaal rendement wordt echter al bereikt met een helling tussen de 20 graden en de 50 graden.


Richting
 

Ook is het niet bij elk huis mogelijk om de zonnepanelen naar het zuiden te richten. hiervoor geldt dat oriëntatie naar het zuidoosten of het zuidwesten ook een acceptabel rendement op levert. Tot slot moet er ook nog worden gekeken naar schaduw door hogere gebouwen in de buurt. Als die op bepaalde tijden van de dag voor schaduw zorgen, heeft dat uiteraard ook consequenties voor het rendement van uw zonnepanelen. Met andere woorden, bij iedere woning of ander gebouw zal afzonderlijk moeten worden gekeken hoe de zonnepanelen het best geplaatst kunnen worden om het grootste rendement te kunnen leveren.