opc_loader

10 / 10 van 150 reviews

Witte uitslag verwijderen

De witte uitslag op gevels is voor veel mensen een doorn in het oog. De witte waas zorgen voor een minder scherpe uitstraling van gevels in enkele gevallen kan het ook de conditie van het voegwerk verzwakken. De witte waas kan verschillende oorzaken hebben en komt bijvoorbeeld vaak bij nieuwbouwwoningen voor. Een oorzaak van de witte uitslag kan bijvoorbeeld cementsluier, kalkuitspoeling, vergipsing, zoutuitslag, salpeter, of vochtdoorslag van binnenuit zijn. Het vinden van een oplossing is een kwestie van ervaring en het maken van een goede diagnose.

Werkwijze Solarfy verwijderen witte uitslag gevels
Bij Solarfy zijn we van mening dat we alleen een goede diagnose kunnen stellen als we met het blote oog naar de gevel hebben gekeken. Bovendien zullen we vragen aan de eigenaar van de gevel stellen. Dit gaat vaak gepaard met een aantal proefstukjes waarbij we de gevel proberen te bewerken. Wij hechten veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie, kwaliteit, tevredenheid en transparantie. Daarnaast is het voor ons en u belangrijk dat dit veilig gebeurd. Een duurzame, gedegen aanpak en risico analyse zorgen ervoor dat elk project succesvol word afgerond. Behoud van uw object staat uiteraard voorop. Iedere project vergt een unieke aanpak met de daarbij behorende verwijderingsmiddelen. Grotere projecten zijn geen enkel probleem.

 Duidelijke en eerlijke afspraken.
 Stiptheid.
 Goede nazorg.
 Hoge kwaliteit.
 Korte lijntjes.
 Persoonlijk & Betrouwbaar
Mogelijke oorzaken witte uitslag

  • Cementsluier. Bij cementsluier zijn er zouten uit de cementmortel gespoeld. Dit komt door bijvoorbeeld verzadigd metselwerk of een natte voegmortel. Deze zorgen voor een vage waas op de gevel. Dit is een veel voorkomende oorzaak van de witte waas. Cementsluier ontstaat als er ten tijden van regenachtige weersomstandigheden word gemetseld, er worden met bepaalde toevoegingen in het metsel of voegmortel verwerkt of word gebruik gemaakt om het mengsel aan te maken met leidingwater (Is niet zuiver) in plaats van gedemineraliseerd water.
  • Uitbloei. Kort nadat een gevel is opgemetseld (of zelfs tijdens het metselen) is er witte uitslag te zien. Het is mogelijk dat dit gaat om vroege uitbloei. Zouten verlaten de stenen en het voegwerk.
  • Kalkuitbloei/kalksluier. Bij deze oorzaak komt er kalk vrij. De voegmortel en cement loopt uit over de gevel. Kalkuitbloei komt vaak voor bij bakstenen met een lage water absorptie. (bijvoorbeeld strengpersstenen). In deze situatie word tijdens regenval de voegmortel dusdanig overbelast dat deze gaat uitspoelen. Een belangrijk kenmerk hiervan is dat de uitslag vooral te vinden is onder de stootvoegen. (Staande, verticale voegen)
  • Zoutuitslag door optrekkend vocht (Salpeter. Optrekkend vocht kan ontstaat als het grondwater in de bodem een te hoog zoutgehalte heeft. Dit zout worden door optrekkend vocht mee naar boven genomen waardoor er zoutuitslag kan ontstaan.
  • Vochtdoorslag van binnenuit. Deze oorzaak komt zelden voor. Vanwege ventilatieproblemen in de woning trekt het vocht door de binnenmuur. Dit vocht kan via de spouw doorslaan naar de buitenmuur. In de praktijk zal er een witte uitslag op de buitenmuur te zien zijn.


Verwijderen witte uitslag
Iedere oorzaak heeft zijn eigen oplossing. Het is van belang op een juiste diagnose te stellen. Onze ervaring zorgt ervoor dat wij voor elke situatie een oplossing hebben. 

Nazorg
Voor Solarfy is het vanzelfsprekend om bepaalde garanties te bieden bij het verwijderen van witte uitslag. Wij zullen er alles aan doen om onze opdrachtgevers een positief gevoel te geven ten aanzien van ons geleverde dienst. Uiteraard kunt u op meerdere manieren contact met ons opnemen indien u vragen of opmerkingen heeft. Ook vinden we het fijn als u eventuele klachten bij ons aangeeft. In dat geval kunnen wij er iets aan doen. Wij behandelen iedere klacht erg serieus en ondernemen hierop actie. Wij doen ons uiterste beste om een plezierige en langdurige relatie met u aan te gaan waarbij u tevreden bent over onze diensten.

Veiligheid
Om het risico tot een minimum te beperken zijn wij opgeleid om te werken op hoogte. Al onze medewerkers worden intern 2 dagen getraind. Deze trainingen zijn puur gericht op veilig en effectief gebruik van aangedreven hoogwerk materieel. Voor het veilig werken met een hoogwerker is echter meer vereist dan het bedienen van de knoppen op het onder-of boven bedieningspaneel. Om de veiligheid van de bediener én personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een hoogwerker mogen bedienen. Onze medewerkers zijn gecertificeerd. Veiligheid staat bij ons op de eerste plaats.

Certificaat VCA-VOL
Al onze medewerker zijn voorzien van een VOL-VCA-diploma. Hier tonen wij aan dat we kennis hebben over veiligheid, gezondheid en milieu en dat wij deze kennis kunnen toepassen. We kennen de wet- en regelgeving, kunnen gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weten vooral hoe deze worden voorkomen. Door het vca-vol diploma zijn wij volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. Kortom: met onze VOL-VCA laten wij u zien dat we  weten wat er van ons verwacht wordt.

Kosten verwijderen witte uitslag
Wij van Solarfy bieden u ten alle tijden van te voren een prijsvoorstel. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Voor ons is iedere opdracht uniek. Benaderbaarheid de uitslag, de te gebruiken middelen en de totale oppervlakte zijn voor ons bepalende factoren om een eerlijke prijs te bieden.