opc_loader

10 / 10 van 151 reviews

Vervuilde zonnepanelen


 

Veel fabrikanten van zonnepanelen stellen dat reinigen van zonnepanelen niet noodzakelijk is. De gedachtegang is dat zonnepanelen op natuurlijke wijze door regenwater schoongespoeld worden waardoor extra onderhoud aan de panelen overbodig is. Inmiddels is er uit verschillende onderzoeken (o.a. TNO onderzoek) gebleken dat regenwater juist één van de grotere vervuilers is van uw zonnepanelen. Daarnaast kunnen bladeren, pollen en vogelpoep zich allemaal ophopen en de efficiëntie van het paneel verminderen. De onderste module van de collectorstructuur van de zonnepaneel is de eerste die wordt aangetast door ophopingen van algen en mos. Met name bladeren kunnen vanwege hun grootte een verstoring van de prestaties veroorzaken. Bij agrarische bedrijven vind extra vervuiling door stof, ammoniak, vocht, soja en andere bestanddelen uit veevoer plaats.

Zowel op schuin als horizontaal geplaatste panelen ontstaat ten alle tijden vuil dat verwijderd moet worden. Dit kan oplopen tot een rendement verlies van wel 25%! Daarnaast word bij vervuiling de levensduur van uw zonnestroom installatie ook 10% korter. Om dit verlies te voorkomen is het belangrijk om de zonnepanelen minstens 1 keer per jaar professioneel te laten reinigen.
  

Waarom schoonmaken

Vervuiling van zonnepanelen kan verschillende oorzaken hebben. Vogelpoep, stof, zand, bladeren en ander vuil zorgen voor minder licht op de panelen waardoor er minder stroom wordt geproduceerd. Ook de omgeving waar de zonnepanelen geïnstalleerd zijn kan in meer of mindere mate vervuiling veroorzaken. Voorbeelden zijn: fijnstof van een snelweg, stof door akkerbouw, vogels uit een naburig natuurgebied en agrarische bedrijven in de buurt. Deze factoren zorgen voor minder licht op de zonnepanelen en dus een verlies van het rendement.


Onderzoek vervuilde zonnepanelen

Een meerjarig onderzoek naar vervuiling van zonnepanelen, uitgevoerd door de Hochschule für Techniek und Archtektur in Burgdorf (Zwitserland) toont dat vervuiling tot een verlies van 13,8% in opbrengst kan lijden. Een ander onderzoek van de Hochschule Albstadt-Sigmaringen (Duitsland) is tot haar conclusie gekomen dat vervuiling van zonnepanelen bij een agrarisch bedrijf van 700 m2 zonnepanelen tot een verlies 32% rendement kan lijden.
 

Vervuiling binnen agrarische sector

Vrijwel alle bedrijven binnen de agrarische sector hebben met vee en met ammoniak uitstoot te maken. Pluimvee en geiten bedrijven produceren meer stof dan andere bedrijven. Akkerbouw bedrijven hebben minder vervuiling door ammoniak, maar hebben weer meer last van stof en zand. Het ligt voor de hand dat zonnepanelen op stallen en loodsen van agrarisch bedrijven meer vervuilen dan zonnepanelen op woningen.
 

Ervaring

Eind 2013 hebben wij bij één van onze klanten, een pluimvee bedrijf uit Apeldoorn, een test gedaan met  het schoonmaken van 400 zonnepanelen. Er werd bij de reiniging uitsluitend osmose gefilterd water gebruikt zonder reiniging- of oplosmiddelen. Omdat we goed contact met  de eigenaar van het pluimvee bedrijf hebben, konden wij na een jaar eenvoudig vaststellen of het schoonmaken van de zonnepanelen effect had; De zonnepanelen installatie was ruim een jaar in gebruik en liet na de schoonmaak een rendement verhoging van 7% zien!